DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACLARACIONS Imprimir
Noticias
Lunes 07 de Noviembre de 2016 10:26

EN RELACION COA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DE UN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSOAL LABORAL TEMPORAL , ENGADIDO NO PROXECTO DEPUEMPREGO, INDICAR QUE A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS SERA OBXECTO DE PUBLICACIÓN NOS PROXIMOS DIAS, POR ESTAR PENDENTE DE RECEPCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS  INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNICADAS EN PRAZO POR ASPIRANTES QUE AS  REXISTRARON  EN REXISTROS DE OUTRAS ADMINISTRACIONS PÚBLICAS.

O EXAME REALIZARÁSE PREVISIBLEMENTE A FINAIS DA SEMANA PRÓXIMA, DO QUE SE DARÁ CONTA A TRAVES DE ESTE MEDIO