XEFE BRIGADA INCENDIOS 2017 Imprimir
Noticias
Lunes 10 de Julio de 2017 10:29

 

 

 

NO DIA DE HOXE, 10 DE XULLO DE 2017, REUNIUSE O TRIBUNAL DE SELECCION DO PROCESO DE REFERENCIA, ADOPTANDO ACORDO DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO CONFORME A SEGUINTE PUNTUACION

Á vista do resultado, o Tribunal de Selección efectúa pronunciamento sobre a puntuación final resultante da fase do concurso, e se propón o seguinte listado de candidatos propostos para os postos de traballo conforme as seguintes puntuacións   e orde de preferencia, aos efectos de ser  convocados para a realización da proba de recoñecemento médico e física de esforzo:

1.- Juan Rodríguez Rañón.

2.- Guillermo Martín Fernández.

3.- Alba López Gavín.

4.- Daniel Gallo Lorenzo.

Habendo comunicado o Sr. Juan Rodriguez Rañón a súa renuncia ao proceso, POR MEDIO DA PRESENTE CONVÓCASE A DON GUILLERMO MARTIN FERNANDEZ para que concurra o mércores 12 de xullo ás 11.30 horas á realización da proba de esforzo e recoñecemento médico a celebrar na clinica PREMAP LUGO, rua Enriqueta Otero nº 2, Lugo.


Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

Juan Rodriguez Rañón

1.20

1.00

0.50

2.70

Daniel Gallo Lorenzo

0.70

0.20

0.50

1.40

Guillermo Martin Fernandez

1.40

0.40

0.50

2.30

Alba López Gavín

0.50

0.70

0.50

1.70