CONDUCTOR MOTOBOMBA SEGUNDA CONVOCATORIA RESULTADO Imprimir
Noticias
Viernes 21 de Julio de 2017 10:39

Dase conta da relación de admitidos:

ASPITANTES ADMITIDOS

MANUEL BARGUEIRAS LOPEZ

MANUEL RAMALLAL LOPEZ

DEMETRIO A. PARDEIRO OROSA

Iníciase a valoración dos méritos alegados polos aspirantes admitidos de conformidade co  establecido na cláusula novena das bases que rexen a selección :

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

MANUEL BARGUEIRAS LOPEZ

0.30

0

0

0.30

MANUEL RAMALLAL LOPEZ

0.45

0.60

0.25

1.30

DEMETRIO A. PARDEIRO OROSA

0

0

0

0.00

Á vista do resultado, o Tribunal de Selección efectúa pronunciamento sobre a puntuación final resultante da fase do concurso, e se propón o seguinte listado de candidatos propostos para os postos de traballo conforme as seguintes puntuacións   e orde de preferencia, aos efectos de ser  convocados para a realización da proba de recoñecemento médico e física de esforzo:

1.- Manuel Ramallal López.

2.- Manuel Bargueiras López.

 

3.- Demetrio A. Pardeiro Orosa

Trabada, a 21 de xullo de 2017.