CONDUCTOR MOTOBOMBA RESULTADO CONCURSO E CONVOCATORIA PROBAS MEDICA E FISICA Imprimir
Noticias
Martes, 19 Xullo 2016 11:45

CONTRATACION  PERSOAL LABORAL TEMPORAL

CONDUCTOR DE MOTOBOMBA MUNICIPAL DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

RESULTADO DO CONCURSO

Posición

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

1

AURELIO FERNANDEZ IGLESIAS

0.00

1.50

0.25

1.75

2

CELESTINO MEILAN ARROYO

0.45

0.00

0.50

0.95

De conformidade coa base 9.5 das de selección CONVÓCANSE  aos aspirantes para que asistan ás probas físicas de esforzo e ao recoñecemento médico o día 20 de xullo, a partir das 10.00 horas na clínica FREMAP , na rúa Enriqueta Otero nº 2, 27002 LUGO

En Trabada, a 19 de xullo de 2016.

 

A Alcaldesa