PEONS BRIGADA INCENDIOS RESULTADO CONCURSO E CONVOCATORIA PROBA MEDICA E FISICA Imprimir
Noticias
Martes, 19 Xullo 2016 11:51

CONTRATACION  PERSOAL LABORAL TEMPORAL

PEONS BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

RESULTADO DO CONCURSO

POSICION

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

1

Fidel Magadan Marques

3

1.40

0.50

4.90

2

Alba López Gavín

0.50

1.10

0.50

2.10

3

Reimondo Alonso Adrián

1.15

0.20

0.50

1.85

4

Guillermo Martín Fernández

0.95

0.40

0.50

1.85

5

Aurelio Fernandez iglesias

0.00

1.50

0.25

1.75

6

Adrián Fernández Díaz

0.50

0.60

0.50

1.60

7

Francisco Gonzalo Castro

0.50

0.50

0.50

1.50

8

Daniel Gallo Lorenzo

0.30

0.50

0.50

1.30

9

Óscar Bermúdez López

0.60

0

0.25

0.85

10

Rubén López Rivera

0.60

0

0

0.60

11

Francisco Javier Moure rodriguez

0

0

0.25

0.25

12

Rubén Pérez García

0

0

0.25

0.25

13

José Ramón Rodriguez Rodriguez

0.20

0

0

0.20

14

Francisco Freije Coto

0

0

0

0.00

15

Ángel Perez Fernández

0

0

0

0.00

16

Jose Antonio Rodriguez del Rio

0

0

0

0.00

De conformidade coa base 9.5 das de selección CONVÓCANSE  para que asistan ás probas físicas de esforzo e ao recoñecemento médico o día 20 de xullo, a partir das 10.00 horas na clínica FREMAP , na rúa Enriqueta Otero nº 2, 27002 LUGO , os seguintes candidatos:

1

Fidel Magadan Marques

3

1.40

0.50

4.90

2

Alba López Gavín

0.50

1.10

0.50

2.10

3

Reimondo Alonso Adrián

1.15

0.20

0.50

1.85

4

Guillermo Martín Fernández

0.95

0.40

0.50

1.85

En Trabada, a 19 de xullo de 2016.

 

A Alcaldesa