Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Viernes 24 de Septiembre de 2021  
LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PDF Imprimir
Miércoles 11 de Julio de 2018 13:30

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 182/2018 DE 11 DE XULLO DE 2018

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso, en réxime de persoal temporal, de tres conductores de motobomba para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 174/2018 de data 2 de xullo, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

33994081N MARTÍN RODRÍGUEZ GASALLA

34638742Y JUAN CARLOS REGO REGO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO.- Publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luís Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretario: Don Jesús Amor Vizcaino, condutor concello de Trabada

Vogales:

Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 12 de xullo de 2018 ás 10,00 horas para a valoración da fase de concurso.

En Trabada, a 11 de xullo de 2018.

A Alcaldesa, Ante min, Secretaria-Interventora accidental

Asdo. Mayra García Bermúdez Asdo. Isabel Catalina Alonso Lombardero

 

 
ACTA TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO AUXILIAR AXUDA NO FOGAR PDF Imprimir
Viernes 29 de Junio de 2018 08:35

 
ACTA TRIBUNAL DE CONDUCTOR MOTOBOMBA PDF Imprimir
Jueves 28 de Junio de 2018 13:13

 
ACTA TRIBUNAL CAPATAZ BRIGADDA INCENDIOS PDF Imprimir
Jueves 28 de Junio de 2018 13:11

 
ACTA TRIBUNAL CATRO PEONS BRIGADA DE INCENDIOS PDF Imprimir
Jueves 28 de Junio de 2018 13:09

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Fin >>

Página 3 de 35
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada