Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Jueves 29 de Febrero de 2024  
PEON DEPUEMPREGO 16/17 ADMITIDOS, EXCLUIDOS E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Jueves 04 de Mayo de 2017 13:32

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 103/2017 , DE 4 DE MAIO APROBANDO LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PEON DE SERVIZOS MULTIPLES DEPUEMPREGO 16/17 E CONVOCATORIA DE PROBA

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de personal para a contratación mediante concurso-oposición en réximen de personal laboral, da praza de Peon de Servizos Múltiples DEPUEMPREGO .

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía n.º 84/2017 , de data 10/04/2017 , tendo en conta a brevedade dos prazos e que o aspirante excluido non pode efectuar subsanacion por incumplir a xustificación de un requisito esencial de participación ,

RESOLVO

PRIMERO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOMBRE APELIDOS

77,595,473-H HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

33,831,656-J ALBERTO BRAÑA CAMPOS

76,549,335-E JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

33544210-K OSCAR GUEIMONDE VEIGA causa: NON CUMPRE O REQUISITO DE ESTAR INSCRITO NO SERVIZO PUBLICO DE EMPREGO COMO DEMANDANTE NON OCUPADO A DATA DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.

SEGUNDO.- Comunicar a presente Resolución aos membros designados para o seu coñecemento. O Tribunal reunirase o MARTES DIA 9 DE MAIO DE 2017 ÁS 17,00 HORAS, celebrandose a fase da oposición ás 17,30 horas do mesmo dia.

TERCEIRO.- Publicar na páxina web e no taboeiro de anuncios da Corporación.

En Trabada, a 4 de maio de 2017,

A Alcaldesa

 

Asdo. Mayra García Bermúdez

 
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada