Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Jueves 01 de Junio de 2023  
ADMITIDOS CONDUCTOR TRACTOR SERVIZO LIMPEZA PDF Imprimir
Noticias
Viernes 28 de Julio de 2017 13:18 

 

Visto o proceso de selección para a provisión temporal dun posto de conductor de tractor para o servizo de limpeza viaria dos Concellos de Trabada e Lourenzá.

Vistas as bases e a convocatoria do proceso de referencia, aprobadas por Resolución da Alcaldía nº 185/2017, de 21 de xullo foron publicadas mediante inserción de anuncio no periódico La Voz de Galicia de data 22 de xullo de 2017, sábado, así como na páxina web do Concello en data 7 de xullo e na mesma data na sede e na mesma data na sede electrónica do Concello de Trabada.

Durante o prazo de presentación de instancias, de dez dias naturais, que finalizou o día 18 de xullo de 2017, recibíronse instancias presentadas por :

 

Nome y apelidos

Nº Rexistro

Alvaro Seijo Lopez

1353

Alberto Braña Campos

1354

Bricio Yanes Redondas

1355

Daniel Diaz Seivane

1371

Ramón Díaz Otero

1432De conformidade co indicado na base sexta das que regulan o proceso de selección, esta Alcaldía, en exercicio das competencias legalmente atribuidas polos artigos 21 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local e artigo 61 da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, RESOLVIN:PRIMEIRO.- Aproba a lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos, dispoñendo a súa publicación no Taboeiro de Edictos da Corporación, páxina web e sede electrónica. Non habendo candidato excluidos se entende elevada a definitiva .

CANDIDATOS ADMITIDOS 

Nome y apelidos

Nº Rexistro

Alvaro Seijo Lopez

1353

Alberto Braña Campos

1354

Bricio Yanes Redondas

1355

Daniel Diaz Seivane

1371

Ramón Díaz Otero

1432

 CANDIDATOS EXCLUIDOS

Ningun

En Trabada, a 28 de xullo de 2017,

A Alcaldesa.asdo. Mayra Garcia Bermudez.

 
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada