Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Concello de Trabada
ACTA TRIBUNAL DE CONDUCTOR MOTOBOMBA PDF Imprimir
Xoves, 12 Xullo 2018 13:33

 
CONDUCTOR MOTOBOMBA SEGUNDA CONVOCATORIA RESULTADO PDF Imprimir
Noticias
Venres, 21 Xullo 2017 10:39

Dase conta da relación de admitidos:

ASPITANTES ADMITIDOS

MANUEL BARGUEIRAS LOPEZ

MANUEL RAMALLAL LOPEZ

DEMETRIO A. PARDEIRO OROSA

Iníciase a valoración dos méritos alegados polos aspirantes admitidos de conformidade co  establecido na cláusula novena das bases que rexen a selección :

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

MANUEL BARGUEIRAS LOPEZ

0.30

0

0

0.30

MANUEL RAMALLAL LOPEZ

0.45

0.60

0.25

1.30

DEMETRIO A. PARDEIRO OROSA

0

0

0

0.00

Á vista do resultado, o Tribunal de Selección efectúa pronunciamento sobre a puntuación final resultante da fase do concurso, e se propón o seguinte listado de candidatos propostos para os postos de traballo conforme as seguintes puntuacións   e orde de preferencia, aos efectos de ser  convocados para a realización da proba de recoñecemento médico e física de esforzo:

1.- Manuel Ramallal López.

2.- Manuel Bargueiras López.

 

3.- Demetrio A. Pardeiro Orosa

Trabada, a 21 de xullo de 2017.

 

 
A XESTIÓN FORESTAL EN TRABADA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 28 Maio 2013 07:02

Artículo de La Voz de Galicia

 
LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PDF Imprimir
Mércores, 11 Xullo 2018 13:30

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 182/2018 DE 11 DE XULLO DE 2018

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso, en réxime de persoal temporal, de tres conductores de motobomba para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 174/2018 de data 2 de xullo, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

33994081N MARTÍN RODRÍGUEZ GASALLA

34638742Y JUAN CARLOS REGO REGO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO.- Publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luís Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretario: Don Jesús Amor Vizcaino, condutor concello de Trabada

Vogales:

Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 12 de xullo de 2018 ás 10,00 horas para a valoración da fase de concurso.

En Trabada, a 11 de xullo de 2018.

A Alcaldesa, Ante min, Secretaria-Interventora accidental

Asdo. Mayra García Bermúdez Asdo. Isabel Catalina Alonso Lombardero

 

 
CONVOCATORIA PEON INCENDIOS 2017 PROBA FISICA E ESFORZO PDF Imprimir
Noticias
Venres, 21 Xullo 2017 07:37

RESPECTO DO PROCESO DE SELECCION DE PEONS PARA A BRIGADA DE INCENDIOS DO CONCELLO DE TRABADA CAMPAÑA 2017 INFORMASE QUE POR RENUNCIA DO CANDIDATO QUE OCUPABA O TERCEIRO POSTO   CONVÓCASE A DON GREGORIO RODRIGUEZ FERNANDEZ PARA QUE ACUDA A REALIZAR  O RECOÑECEMENTO MEDICO E A PROBA DE ESFORZO Á CLINICA FREMAP DE BURELA O LUNS DIA 24 DE XULLO ÁS 10.15 HORAS

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Páxina 6 de 34
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada