Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Venres, 24 Setembro 2021  
ADXUDICACION CONTRATO OBRAS AGADER PDF Imprimir
Perfil del Contratante
Luns, 05 Setembro 2016 06:32

ANUNCIO DE ADXUDICACION DE CONTRATO DE OBRAS

Aos efectos previstos no artigo 151.4 do texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación do contrato seguinte:

1.- Entidade adxudicadora :

a) Organismo: Concello de Trabada, Alcaldía

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.- Obxeto do contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción : ““Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Trabada ” suscrito polo Enxeñeiro de Camiños Don José Enrique Cacicedo Herrero en febreiro de 2016 , no que se recollen actuacións de mellora en LU-132   a Louro, P-6101 a N-640, de Pacios a LU-P-6101 e de Rego do Galo – Vilafernando ,

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación :

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sen publicidade .

4.- Orzamento base de licitación. Importe Total: 60.791,71 euros mais IVE

6.- Adxudicación:

a) Data: 02/09/2016 .

b) Contratista:  Construcciones Isidro Otero SL .

c) Importe de adxudicación: Importe Total: 47.685, 02 euros mais IVE

d) Ventaxas da oferta adxudicataria: Prezo.

7- Prazo para formalizar o contrato: Dentro do prazo de 15 días hábiles  seguintes a aquél no que se reciba  a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

En Trabada, a 02 de septembro de 2016.

A Alcaldesa

 

Asdo Mayra García Bermúdez.

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada